Thiết kế đồ họa

Design isn’t just a way of making and doing; it’s a way of understanding and engaging with the world.
Bằng tốt nghiệp
Cử nhân mỹ thuật
Chuyên ngành
Thiết kế Đồ họa
Hình thức đào tạo
Chính quy
Tổng tín chỉ
135
Thời gian học
4.5 năm

Giới thiệu

Ngành Thiết kế Đồ họa có thời gian đào tạo: 4,5 năm được phân bổ trong 9 kỳ. Là một trong những ngành đào tạo có uy tín nhất tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngành được thành lập vào năm 2005 và đã đào tạo ra nhiều thế hệ nhà thiết kế đồ họa tài năng, hiện đang làm việc tại các, doanh nghiệp, công ty thiết kế đồ họa lớn nhỏ ở Việt Nam.

Kiến thức chuyên ngành sinh viên được trang bị:

 • Ngoài những kiến thức đại cương, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức cơ bản và cơ sở ngành như: Hình họa, Design thị giác, Nhiếp ảnh, Kỹ thuật ấn loát, Cơ sở tạo hình, Mỹ học, Cơ sở văn hóa, Chữ cơ sở… giúp cho sinh viên có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc sử dụng vào chuyên ngành Thiết kế đồ họa.
 • Hệ thống đồ án thiết kế chuyên ngành Thiết kế đồ họa bao gồm 16 đồ án, 3 chuyên đề được xây dựng theo logic từ những đồ án cơ bản nhất đến những đồ án chuyên sâu cho từng loại hình thiết kế.
 • Sinh viên được tiếp cận phương pháp tư duy phân tích, tìm ý tưởng và phát triển ý tưởng thông qua các đề tài được thể hiện qua các loại hình thiết kế đồ họa chuyên sâu.
 • Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu với phương pháp tư duy khoa học, thực hiện, quản lý các hoạt động thiết kế đồ họa.
 • Những thiết kế đồ họa của sinh viên luôn được đề cao tính ứng dụng trong thực tế.
 • Tiếp cận với các xu hướng thiết kế và các loại hình Thiết kế đồ họa mới (thiết kế website, TVC, Game…)

Về kỹ năng:

 • Thông qua các bước tiến hành đồ án Thiết kế đồ họa, sinh viên có khả năng phân tích, lập kế hoạch triển khai thiết kế khoa học, chính xác, chọn giải pháp tối ưu cho từng thiết kế.
 • Sinh viên được rèn luyện khả năng thuyết trình ý tưởng thông qua từng đồ án.
 • Sinh viên được đặt nhiệm vụ trong một số đồán nhằm tăng khả năng kết hợp làm việc nhóm: chia sẻ, hợp tác, xây dựng kế hoạch với các thành viên trong nhóm thiết kế. Có khả năng kết hợp với những thành viên không thuộc ngành thiết kế như: marketing, truyền thông, sự kiện…
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa. Sinh viên được tiếp cận dần với những phần mềm chuyên dụng cho Thiết kế đồ họa thông qua các đồ án có tính chất từ đơn giản đến những đồ án đòi hỏi sự kết hợp của nhiều phần mềm đồ họa khác nhau.

Khả năng học nâng cao:

 • Có khả năng học các khóa đào tạo chuyên sâu về một lĩnh vực Thiết kế đồ họa trong và ngoài nước.
 • Có khả năng học tiếp các chương trình đào tạo Sau đại học của các Trường Đại học có đào tạo chuyên về Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới..

Liên hệ với khoa

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến chương trình đào tạo này, xin vui lòng liên hệ artdesign@hau.edu.vn

I. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 35 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Ngoại ngữ 1
 • Ngoại ngữ 2
 • Giáo dục thể chất 1
 • Giáo dục thể chất 2
 • Giáo dục thể chất 3
 • Pháp luật đại cương
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Tin học đại cương
 • Lịch sử nghệ thuật
 • Xã hội học
 • Văn hóa Việt Nam
 • Màu sắc cơ bản
 • Tâm lý học

II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 100 tín chỉ

2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành: 39 tín chỉ

 • Mỹ học
 • Hình họa 1
 • Hình họa 2
 • Hình họa 3
 • Hình họa 4
 • Hình họa 5
 • Design thị giác
 • Trang trí cơ bản 1
 • Trang trí cơ bản 2
 • Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật
 • Kỹ thuật ấn loát
 • Điêu khắc
 • Thực tập công nhân
 • Tham quan
 • Tin học ứng dụng
 • Chữ cơ sở
 • Chuyên đề
 • Cơ sở kiến trúc
 • Chất liệu
 • Thực tập tốt nghiệp

2.2. Khối kiến thức ngành: 49 tín chỉ

 • Nhập môn thiết kế Đồ họa
 • Thiết kế biểu tượng
 • Thiết kế ứng dụng chữ
 • Đồ họa Chính trị – XH
 • Đồ họa tranh khắc
 • Thiết kế Đồ họa 1
 • Thiết kế Đồ họa 2
 • Thiết kế Đồ họa 3
 • Thiết kế Đồ họa 4
 • Thiết kế Đồ họa 5
 • Thiết kế Đồ họa 6
 • Học phần tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 HP)
  1. Tranh kính
  2. Xử lý bề mặt vải
 • Học phần tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 HP)
  1. Tạo dáng công nghiệp
  2. Nghệ thuật chữ
 • Học phần tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 HP)
  1. Nghệ thuật ảnh
  2. Trang trí truyền thống
 • Học phần tự chọn 4 (chọn 1 trong 2 HP)
  1. Xu hướng thiết kế Đồ họa đương đại
  2. Công nghệ và chất liệu trong thiết kế Đồ họa
 • Thiết kế Đồ họa 7
 • Thiết kế Đồ họa 8
 • Thiết kế Đồ họa 9
 • Đồ họa Quảng cáo
 • Đồ án tổng hợp
 • Đồ án tốt nghiệp

Xem chi tiết chương trình 4,5 năm học Cử nhân mỹ thuật, chuyên ngành “Thiết kế Đồ họa” tại đây .

Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:

  • Hoạt động vị trí làm việc chuyên môn thiết kế đồ họa tại các Tổng công ty, Công ty, Doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân tại các phòng Thiết kế, Truyền thông, Sự kiện, Marketing…

  • Có khả năng làm việc tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về Thiết kế đồ họa

  • Làm tại vị trí thiết kế tại các nhà xuất bản, tòa soạn báo như một biên tập viên mỹ thuật, họa sĩ minh họa, trình bày sách báo, tạp chí.

  • Có khả năng giảng dạy tại một trường đại học, cao đẳng, có đào tạo về chuyên ngành Thiết kế đồ họa.

  • Có khả năng tự thành lập các nhóm, công ty chuyên về Thiết kế đồ họa.

Bài tập sinh viên

Đồ án Tranh khắc

Lớp: 19DH

TKĐH3 – Thiết kế Lịch

Lớp: 20DH1, 20DH2, 20DH3, 20DH4

Thiết kế Tạp chí

Lớp: 19DH1

TKĐH2 – Thiết kế và minh hoạ sách

Lớp: 19DH

TKĐH9 – Thiết kế đồ họa Showroom

Lớp: 20DH

TKĐH7 – Thiết kế Bao bì nâng cao

Lớp: 20DH3, 20DH4

TKĐH9 – Thiết kế đồ họa Showroom

Lớp: 19DH3

TKĐH6 – Thiết kế Bao bì cơ bản

Lớp: 20DH1, 20DH2

Giảng viên

Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Thạc sĩ
Hết danh sách

Tin chuyên ngành