Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật

Bằng tốt nghiệp
Cử nhân mỹ thuật
Chuyên ngành
Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Hình thức đào tạo
Chính quy
Tổng tín chỉ
Thời gian học
4.5 năm

Giới thiệu

Đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở trình độ Đại học hiện đang được quan tâm tại các cơ sở đào tạo trong nước, với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực thiết kế. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng luôn có mặt trong cuộc sống thường nhật và trở thành nhu cầu thẩm mỹ của con người. Chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã cung cấp lượng kiến thức về lý thuyết và thực hành vừa, đủ giúp các nhà thiết kế mỹ thuật ứng dụng chuyển biến về nhận thức, hiểu biết và tăng thêm trình độ về lý thuyết, lý luận và lịch sử mỹ thuật. Cùng với những bộ môn chuyên ngành sinh viên được đào tạo các kỹ năng và tư duy sáng tạo nghệ thuật một cách cơ bản và phù hợp với xu hướng giáo dục trong bối cảnh toàn cầu.

Chức năng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

Chức năng Đào tạo:
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng tiến độ giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách, đặc biệt là các học phần thuộc khối kiến thức về lý luận và lịch sử mỹ thuật.
 • Biên soạn chương trình tài liệu giảng dạy và ngân hàng câu hỏi, đề thi các học phần do bộ môn phụ trách
 • Lên kế hoạch tổ chức dự giờ, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn ở Bộ môn, thực hiện tốt việc kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động chuyên môn khác.
 • Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ bộ môn, tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực chuyên ngành
 • Tìm kiếm, kết nối các hợp tác về đào tạo trong và ngoài nước về lĩnh vực Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.
Nghiên cứu khoa học:
 • Triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao quy trình công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa giao nhiệm vụ
 • Quản lý sử dụng có hiệu và tiết kiệm cở sở vật chất, thiết bị tài sản được giao cho bộ môn quản lý (nếu có).
 • Tư vấn và phản biện các chương trình, dự án trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ về mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng.
 • Tổ chức tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ, phối hợp thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế
 • Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về nghiên cứu khoa học theo sự phân công của Khoa và Trường.
 • Xuất bản kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu mỹ thuật trên các tạp chí quốc gia và quốc tế có uy tín cũng như dưới dạng sách chuyên khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng kiến thức chuyên ngành thiết kế mỹ thuật.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế Mỹ thuật sẽ đạt trình độ chuyên môn cần thiết như:

 • Nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, đồng thời có kiến thức chuyên sâu trong thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Điêu khắc….
 • Sau khi ra trường sinh viên có đủ năng lực làm việc độc lập, sáng tạo.
 • Có khả năng thiết kế sản phẩm thuộc các lĩnh vực như: Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Điêu khắc… ứng dụng vào thực tế đời sống.
 • Những môn học thuộc bộ môn Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật còn giúp cho sinh viên có khả năng luận giải các vấn đề thuộc lĩnh vực Thiết kế Mỹ thuật. Giúp sinh viên biết phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thi công thiết kế….

Về đội ngũ giảng viên

Tổng số 07 giảng viên cơ hữu gồm: 01 phó GS.TS, 05 TS và 01Thạc sĩ. Bộ môn còn có sự cộng tác thường xuyên của nhiều nhà khoa học, có uy tín trong giới lý luận của các trường Đại học trong nước.

 • TS. Phạm Thái Bình (Kiêm phụ trách)
 • PGS.TS. Trần Thị Biển
 • TS. Cao Thị Vân
 • TS. Nguyễn Văn Hùng
 • TS. Lê Thị Thanh
 • TS. Đinh Quang Mạnh
 • ThS. Đoàn Thị Hồng Lư

Giảng viên

Tiến sĩ
Tiến sĩ
Tiến sĩ