Khoa Thiết kế mỹ thuật

Khoa Thiết kế Mỹ thuật • Đại học Kiến trúc Hà Nội

Khoa Thiết kế Mỹ thuật của Đại học Kiến trúc Hà Nội là nơi đào tạo các nhà thiết kế sáng tạo và chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật ứng dụng. Khoa có 5 bộ môn là thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, điêu khắc, mỹ thuật cơ bản Lý luận & Lịch sử Mỹ thuật

Ngành Đào tạo

Các cuộc thi thiết kế sáng tạo

Môi trường học

Đối tác • Liên kết

VCCA
HMHVN