Thạc sĩ

Nguyễn Thanh Sơn

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Đồ họa

Thầy Thanh Sơn là một giảng viên có thâm niên giảng dạy và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thầy đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật về tranh khắc trong nước và quốc tế.

 • 1992: Cử nhân Đồ họa tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • 2002: Thạc sĩ Đồ họa tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • 2007: Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

 • 2023, 2021 International Visual Arts and Design Exhibition, Thái Lan
 • 2012, 2016, 2020 Cuộc thi và triển lãm Đồ họa Asean lần 1,2,3, Việt Nam
 • 2017 Triển lãm ‘Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Thái Lan
 • Triển lãm ‘Ấn tượng Sapa’, Thái Lan
 • 2014, 2015, 2017 Triển lãm ‘Nghệ thuật đương đại Việt Nam – Thái Lan’ lần 1,2,3, Việt Nam
 • 2016 Triển lãm “ Dòng chảy –Flow, Moutain Star Chatiry” , Đài Loan
 • 2015 Triển lãm và giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Malaysia – Thái Lan, Việt Nam
 • 2014 Triển lãm ‘Sơn mài và thủ công mỹ nghệ Việt Nam’, Pháp
 • 2013 Triển lãm ‘Đồ họa Việt Nam’, Pháp
 • 2012 Triển lãm “From Brush to block”, Hoa Kỳ
 • 2011 Triển lãm ‘The Affordable Art Fair NYC 2011’, Hoa Kỳ
 • 2008 Triển lãm ‘Đồ họa đương đại Việt Nam – Trung Quốc’, Việt Nam
 • 2007 Triển lãm ‘Bộ sưu tập tranh các họa sĩ Việt Nam’, Hoa kỳ, Vương quốc Anh.
 • 2000 Triển lãm ‘Mỹ thuật toàn quốc’ – Hội Mỹ thuật Việt Nam.

2022

 • Mẫu #2. Khắc gỗ.

2016

 • Thăng. Khắc gỗ.

2008

 • Hồn sen, Khắc gỗ.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa