Liên hệ

Các bộ môn và chỉ dẫn

Danh mục

Bạn có thể tìm người, văn phòng và dịch vụ bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm chính trên trang web này. Bạn cũng có thể sử dụng Danh mục khoa

Bản đồ

Bản đồ khuôn viên AD.HAU cung cấp chế độ xem đồ họa. Các câu hỏi, chỉnh sửa và đề xuất vui lòng chuyển đến artdesign@hau.edu.vn

Feedback về UI/UX Website

Để website có trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, khoa TKMMT rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn. 

Kết nối với khoa TKMT