Bài tập sinh viên

TKĐH7 – Thiết kế Bao bì nâng cao

Sinh viên được tiếp cận với việc triển khai các ngôn ngữ đồ họa trên bề mặt bao bì có kết cấu phức tạp. Ngoài ra, ở đồ án này sinh viên sẽ được học cách kết hợp và xử lý nhiều chất liệu trong thiết kế đồ họa bao bì sản phẩm.

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

TKĐH2 – Thiết kế và minh hoạ sách

Lớp: 19DH

TKĐH6 – Thiết kế Bao bì cơ bản

Lớp: 20DH1, 20DH2

Thiết kế Tạp chí

Lớp: 19DH1