Bài tập sinh viên

TKĐH2 – Thiết kế và minh hoạ sách

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

TKĐH7 – Thiết kế Bao bì nâng cao

Lớp: 20DH3, 20DH4

Thiết kế Tạp chí

Lớp: 19DH1

TKĐH9 – Thiết kế đồ họa Showroom

Lớp: 19DH3