Đại học Kiến trúc Hà Nội

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Một trong những khoa hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành Thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, điêu khắc và mỹ thuật cơ bản.
Khoa có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu khoa học. Khoa cũng có cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với yêu cầu của ngành nghề. Khoa Thiết kế Mỹ thuật đào tạo các sinh viên có năng lực sáng tạo, tự tin và chuyên nghiệp, góp phần phát triển ngành thiết kế trong nước và quốc tế.
Chơi Video

Sứ mệnh

Sứ mạng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội là trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng, quản lý đô thị, Mỹ thuật ứng dụng, Công nghệ thông tin, Nội thất và các lĩnh vực khác. Là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển đất nước theo hướng hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập, có bản sắc, lấy giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng cao –  Sáng tạo –  Tiên phong – Tích hợp – Trách nhiệm – Phát triển bền vững.

Triết lý giáo dục

Phát triển toàn diện – Bền vững – Thực tiễn – Hội nhập

Nhân sự khoa

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Cử nhân
Thư ký khoa
Thạc sĩ
Thư ký khoa
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản