Thạc sĩ

Lê X. Hưng Linh

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Đồ họa

Thầy Linh khuyến khích sự sáng tạo và tư duy độc lập của sinh viên. Giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng làm việc nhóm. Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các xu hướng thiết kế đồ hoạ hiện nay và cách áp dụng chúng vào công việc của mình. Giúp sinh viên phát triển khả năng tự học và tự nghiên cứu thông qua các dự án và bài tập.

2004: Cử nhân Thiết kế đồ họa – Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
2009: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

  • 2018: Triển lãm thường niên trường ĐH KT Hà Nội
  • 2017: Triển lãm thường niên trường ĐH KT Hà Nội
  • 2016: Triển lãm thường niên trường ĐH KT Hà Nội

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa