Thạc sĩ

Nguyễn Cẩm Ly

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Đồ họa

2005: Cử nhân chuyên ngành thiết kế đồ hoạ – Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp
2009: Thạc sỹ chuyên ngành thiết kế đồ hoạ – Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

 • “Nghiên cứu thị trường và xu hướng thiết kế”, “Thiết kế bao bì”, “Thiết kế sản phẩm” do Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc (KIDP) và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (VIETRADE) tổ chức năm 2012
 • “Công bố nghiên cứu quốc tế”, do Trường Đại học Leicester và Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia việt Nam tổ chức năm 2019

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Thành viên đề tài cấp Bộ “ Xây dựng thương hiệu tập thể cho cá tra Việt Nam” ( 2010 – 2011)
 • Thành viên đề tài cấp Bộ “Giải pháp xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu sang thị trường ASEAN (2007 – 2009)
 • Thành viên đề tài cấp trường ”Nghiên cứu và phát thảo hệ thống nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Thương mại” (2009 – 2010).
 • Thành viên đề tài cấp trường “Thiết kế không gian trưng bày và lễ hội thể hiện kết quả 20 năm xây dựng trưởng thành và phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội” (2013).
 • Thành viên đề tài cấp trường “Thiết kế quà tặng cho Viện Đại học Mở Hà Nội” (2014)

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • “Nghệ thuật đồ hoạ trong thiết kế bao bì gạo tại Việt Nam và tương quan với một số nước Châu Á”, Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu sinh Viện Văn hoá nghệt huật quốc gia Việt Nam (2022)
 • “Indigenous culture in Vietnamese rice pakaging design – a comparable view with some asia countries”, International education and research journal (2021)
 • “Truyền tải đặc trưng văn hoá bản địa trong thiết kế bao bì thực phẩm”, Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu sinh – Viện Văn hoá nghệ thuật quốc gia Việt Namt, (2020)
 • “Đào tạo nguồn nhân lực thiết kế đồ hoạ đáp ứng nhu cầu xã hội giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo họa sỹ mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn xã hội, đáp ứng như cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp”, (2019)
 • “Sức mạnh của màu sắc trong thiết kế đồ hoạ bao bì thực phẩm”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội, (2019)
 • “Thiết kế bao bì trong xây dựng thương hiệu”, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, (2018)
 • “Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua áp dụng hợp chuẩn Bao bì Châu Âu”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Các góc độ tiếp cận – thực tiễn và giải pháp”, (2008)

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa