Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía của người dùng, trừ khi bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tương tác hoặc cung cấp thông tin tự nguyện thông qua website. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, như trả lời câu hỏi, giải quyết yêu cầu hoặc gửi thông tin liên quan đến Khoa Thiết kế Mỹ thuật.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp an ninh, bao gồm công nghệ mã hóa và quản lý truy cập an toàn. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu công việc cụ thể truy cập vào thông tin cá nhân.

Sử dụng cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Chúng tôi cam kết sử dụng cookie chỉ để bổ sung thông tin và tăng cường trải nghiệm của bạn trên website, mà không thu thập thông tin cá nhân không cần thiết.

Liên kết đến các trang web bên ngoài

Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét và đọc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên website của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

Bảo mật trẻ em

Chúng tôi không có ý định thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý từ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin cá nhân của một trẻ em dưới 13 tuổi đã được cung cấp mà không có sự đồng ý, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin đó khỏi hệ thống.

Liên hệ và phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao các ý kiến phản hồi và yêu cầu của người sử dụng liên quan đến bảo mật thông tin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc tranh luận nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên website.

— Cập nhật ngày 06/07/2023