PGS. TS.

Trần Thị Biển

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật

1996: Cử nhân Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội
2010: Thạc sĩ Văn hóa học/văn hóa dân gian – Trường ĐH Văn hóa Hà Nội
2018: Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam 

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

SÁCH CHUYÊN KHẢO/KỶ YẾU HỘI THẢO

 • Mỹ thuật Phật giáo thời Mạc phát triển và thích nghi với yêu cầu lịch sử xã hội – Kỷ yếu hội  thảo – Đại học Quốc gia – Viện Trần Nhân Tông
 • Nhận diện và dự báo về sự phát triển của áo dài phụ nữ Việt trong dòng chảy thời trang đương đại – Kỷ yếu hội  thảo – UBND tỉnh Thừa thiên Huế
 • Kiến trúc và điêu khắc công cộng trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh hướng tiếp cận thành phố mở – Kỷ yếu hội  thảo – Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
 • Cơ hội và thách thức đối với đào tạo thạc sỹ mỹ thuật ứng dụng – Kỷ yếu hội  thảo – Nhà xuất bản Hồng Đức
 • Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ mỹ thuật ứng dụng trong tình hình hiện nay – Kỷ yếu hội  thảo – Nhà xuất bản Thế giới
 • Đào tạo thiết kế mỹ thuật ứng dụng trước bối cảnh thích ứng với sự biến đổi xã hội – Kỷ yếu hội  thảo – Nhà xuất bản Đại học Huế
 • Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ngành văn hóa nghệ thuật tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW – Kỷ yếu hội  thảo – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
 • SGK Mỹ thuật lớp 3 (03 cuốn) – SGK – Nhà xuất Bản giáo dục Việt Nam
 • SGK Mỹ thuật lớp 2 (03 cuốn) – SGK – Nhà xuất Bản giáo dục Việt Nam
 • SGK Mỹ thuật lớp 1 (03 cuốn) – SGK – Nhà xuất Bản giáo dục Việt Nam
 • Mô tip mây trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam – CK – Nhà xuất bản Mỹ thuật, năm 2021
 • Nghệ thuật trang trí trên bàn thờ Phật bằng đá trong chùa của người Việt (thời kỳ nhà Trần – cuối thế kỷ XIV) – CK – Nhà xuất bản Mỹ thuật, năm 2021
 • Văn hóa Phật giáo Việt Nam – Kỷ yếu hội  thảo Quốc gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam – 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước – Nxb Tôn giáo năm 2022
 • Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ trong đời sống đương đại – Kỷ yếu hội  thảo Quốc tế – Nxb Thế giới
 • Giáo dục văn hóa – nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 – Kỷ yếu hội  thảo Quốc tế – Nxb Khoa học Xã hội, năm 2020
 • A journey through Vietnamese Art (Volume 1: Back to a distant past)
 • Một chuyến du ngoạn cùng nghệ thuật
 • Việt Nam
 • (Tập 1: Trở lại quá khứ xa xôi) – TK – Salon SaiGon, năm 2019
 • Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm – Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế – 2018
 • Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng – TK – Nhà xuất bản Thế giới, năm 2018
 • Mỹ thuật Việt Nam qua con mắt các nhà nghiên cứu phê bình – TK – Nxb Mỹ thuật, năm 2018

Giảng viên khác

Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật