Tiến sĩ

Cao Thị Vân

Giảng viên chính

Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật

2006: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2010: Thạc sĩ Hội họa – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2022: Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

2023

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo Quyết định số 489/QĐ- ĐHKT-TH ngày 01/8/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Hoàn thành sáng kiến theo quyết định số 317/QĐ-ĐHKT_KHCN ngày 21/7/2023 về việc công nhận sáng kiến đối với các kết quả trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong năm học 2022-2023

2022

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 theo quyết định số 482/QĐ-ĐHKT-TH ngày 22/7/2022 của trường ĐHKTHN
 • Giải C – Giải thưởng văn học nghệ thuật – Số 02/QĐ-VHNT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của BCH Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

2021

 • Giấy khen – Số: 05/QĐ-VHNT, ngày 12 tháng 01 năm 2021. Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thị xã Phú Thọ

2020

 • Thành tích đóng góp phát triển sự nghiệp VHNT thị xã Phú Thọ năm 2019
 • Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019 – 2020
 • Thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm 2019 – 2020
 • Giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
 • Chứng nhận – số: 3710/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

2020

 • Giấy khen – Số: 18/QĐ-VHNT, ngày 02 tháng 4 năm 2020. Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thị xã Phú Thọ
 • Bằng khen – Số: 244/QĐ-LĐLĐ, Ngày 28 tháng 8 năm 2020
 • Ban chấp hành lao động tỉnh Phú Thọ
 • Bằng khen – Số: 2304/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

2018

 • Giải C – Giải thưởng văn học nghệ thuật – Số: 11/QĐ-VHNT ngày 15 tháng 1 năm 2019. BCH Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ

2017

 • Giấy khen – Số: 01/QĐ-VHNT ngày 05 tháng 1 năm 2017. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
 • Giấy chứng nhận – số: 3710/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

2015

 • Giải thưởng Văn học nghệ thuật 5 năm (2010 – 2015) – Số 2882/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015

2014

 • Giải C – Giải thưởng văn học nghệ thuật – Số 19/QĐ-VHNT ngày 09 tháng 01 năm 2015

2023

 • Tác phẩm dự triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc tại tỉnh Cao Bằng

Năm học 2022 – 2023

 • Tranh treo và in tập vựng trong triển lãm tranh thường niên của khoa Thiết kế Mỹ thuật tại Hàng Bài – Hà Nội

2009 – nay

 • Tham gia triển lãm. thường niên tại triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 • 2020 – 2021: Chuyển thể một số hình tượng nghệ thuật trong chạm khắc đình Hùng Lô thành tranh khắc gỗ phục vụ du lịch tỉnh Phú Thọ.
 • 2019 – 2020: “Xây dựng tài liệu hướng dẫn học tiểu học phòng chống xâm hại tình dục”
 • 2016 – 2017: Nghệ thuật trang trí đình làng Lâu Thượng, Hùng Lô tỉnh Phú Thọ nửa cuối thế kỷ XVII
 • 2015 – 2016: Khai thác ngôn ngữ hội họa đương đại vào giảng dạy cho sinh viên mỹ thuật trường Đại học Hùng Vùng
 • 2014 – 2015: Khai thác tinh hoa nghệ thuật tạo hình của dân tộc ít người tỉnh Phú Thọ vào giảng dạy mỹ thuật Trường Đại học Hùng Vương
 • 2013 – 2014: Khai thác ngôn ngữ đồ hoạ ứng dụng trong quảng cáo Lễ hội Đền Hùng
 • 2013 – 2014: Khai thác ngôn ngữ nghệ thuật Điêu khắc để xây dựng quần thể tượng tròn trang trí khuôn viên Trường Đại học Hùng Vương
 • 2012 – 2013: Khai thác ngôn ngữ hội họa đồ họa để xây dựng hình tượng nghệ thuật trang trí khuân viên trường ĐHHV
 • 2011 – 2012: Khai thác ngôn ngữ hội họa trong tranh của các giảng viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn bố cục cho sinh viên mỹ thuật trường ĐHHV
 • 2010 – 2011: Phương pháp khai thác chất liệu sơn dầu trong học tập và sáng tác của sinh viên và giảng viên trường ĐHHV
 • 2009 – 2010: Quá trình hình thành phong cách trong học tập, sáng tác mỹ thuật của sinh viên và giảng viên bộ môn Mỹ thuật trường ĐHHV

TẠP CHÍ QUỐC GIA

 • Nghệ thuật trang trí tượng ở đình làng Lâu Thượng (3/2022)
 • Đề tài trang trí trong nghệ thuật chạm khắc và tranh vẽ trên gỗ ở đình làng Hùng Lô (3/2021)
 • Đề tài trang trí trong điêu khắc đình làng Lâu Thượng (9/2019)
 • Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc đình Hùng Lô (8/2018)
 • Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc đình Lâu Thượng (1/2018)
 • Tín ngưỡng dân gian trong điêu khắc đình Lâu Thượng và đình Hùng Lô (9/2017)
 • Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc đình Cổ Tích (7/2015)
 • Màu sắc trong mặt nạ tuồng truyền thống (7/2014)
 • Vài dạng thức bố cục cơ bản trong mặt nạ tuồng truyền thống (7&8-2014)

SÁCH CHUYÊN KHẢO

 • 2023: Biên tập và xuất bản sách chuyên khảo “Nghệ thuật trang trí đình làng Lâu Thượng” tại NXB Xây Dựng năm 2023
 • 2009: Biên soạn giáo trình Mỹ học – Mỹ thuật

Giảng viên khác

Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật