Thạc sĩ

Đoàn T. Hồng Lư

Giảng viên

Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật

2001: Cử nhân Lý luận và lịch sử Mỹ thuật – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2010: Thạc sĩ Văn hóa học – Đại học Văn hóa Hà Nội

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

2022

  • Điêu khắc Siêu thực – Tạp chí Kiến trúc

2021

  • Yin and Yang Philosophy in Ancient Vietnamese Architecture – NXB Thế giới Pubilishers

2020

  • Biểu hiện của Triết lý Âm dương trong Kiến trúc cổ Việt Nam – Tạp chí Kiến trúc

2018

  • Thế giới quan của người Việt qua những bức chạm đá chùa Bút Tháp – Nhà xuất bản Mỹ thuật

2016

  • Trường ĐH Bauhaus: Cái nôi của Mỹ thuật Công nghiệp và chủ nghĩa công năng – Tạp chí Kiến trúc

2010

  • Đôi nét về Phật giáo thời Lý – Báo Nhân dân

Giảng viên khác

PGS. TS.
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật