Thạc sĩ

Đặng Xuân Hiệp

Giảng viên

Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

Với sáng tác: “Hơn mười năm vẽ phố, tôi không có tham vọng dùng bút pháp tả thực của mình để lưu giữ hình ảnh “Phố”. Với tôi Hà Nội chỉ đơn giản là một chất liệu cho thế mạnh của con mắt, đôi bàn tay và tâm tình của mình được bộc lộ”

Với giảng dạy: “Khi là một nghệ sĩ có nhiều năm thực hành nghệ thuật cộng thêm vai trò của một người thầy truyền dạy kiến thức, tôi nhận thấy bản thân cần có trách nhiệm chia sẻ những điều rút ra được từ chính công việc thực hành của mình. Người thầy phải là tấm gương, luôn truyền lửa khích lệ, khơi gợi cảm hứng sáng tạo đến các thế hệ sinh viên của mình. Giúp các em nâng cao hơn nữa năng lực, tìm ra sở trường và dần dần bộc lộ dấu ấn cá nhân trong học tập và thực hành nghệ thuật”.

2012: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật – Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2016: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

 • Giải khuyến khích triển lãm khu vực I Hà Nội 2014, 2018, 2019
 • Giải thưởng Mỹ thuật Thủ đô 2013
 • Giải C triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2014, 2018
 • Giải B triển lãm khu vực I Hà Nội 2017
 • Giải Ba giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2017

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

2021

 • Triển lãm cá nhân “Góc của Đặng Hiệp” tại Hanoi Studio Gallery 13 Tràng Tiền, Hà Nội

TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC

2022

 • Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc tại nhà triển lãm Vân Hồ, Hà Nội

2020

 • Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại nhà triển lãm Vân Hồ, Hà Nội
 • Triển lãm nhóm hoạ sĩ lưu động “Thiên nhiên ở giữa” tại Hanoi Studio 13 Tràng Tiền

2019

 • Triển lãm và workshop Hà Nội Art Connecting 4 tại Hà Nội
 • Triển lãm nghệ thuật đương đại Thailand – Vietnam – Indonesia tại Bangkok, Thailand
 • Triển lãm nhóm “Thấp thoáng Đông Dương” tại Hanoi Studio Gallery, 13 Tràng Tiền

2017

 • Triển lãm “Nghe, xem, kể – 20 năm Hanoi Studio” tại 29 Hàng Bài, Hà Nội

2016

 • Triển lãm “Young ASEAN” tại Trung Quốc

2015

 • Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại nhà triển lãm Vân Hồ, Hà Nội

2014

 • Triển lãm “The Echo of Nature” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 • Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

2013

 • Triển lãm nhóm “Sắc màu thiên nhiên” tại Nguyên Art Gallery 31A Văn Miếu, Hà Nội

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản