Thạc sĩ

Phạm T. Mai Hoa

Phó Trưởng bộ môn Thiết kế Thời trang

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Thời trang

Cô Hoa là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, khoa thiết kế mỹ thuật có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề. Luôn có tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức, liên tục sáng tạo phục vụ công tác giảng dạy.

1993 – 1998 Cử nhân Thiết kế Thời trang – Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp
2005 – 2010: Thạc sĩ Mỹ thuật công nghiệp – Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • Giải 3 cuộc thi Thiết kế thời trang năm 2000 do Tạp chí thời trang trẻ tổ chức.
  • Đạt giải Nhì, giải Ba hướng dẫn NCKH sinh viên

Giảng viên khác

Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang