Thạc sĩ

Lê T. Hồng Quyên

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Thời trang

Cô Quyên là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế mỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến với ngành thiết kế thời trang và yêu nghề giảng dạy. Là người hòa nhã, tâm huyết, ham học hỏi, nghiên cứu, nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc dạy học.

2000 – 2005: Cử nhân Thiết kế thời trang – Đại học Mỹ thuật công nghiệp
2013 – 2015: Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng – Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • Giải Nhì hướng dẫn NCKH sinh viên
  • Giảng dạy các môn chuyên ngành Thiết kế thời trang.
  • Giảng dạy các môn về Công nghệ may, thiết kế rập.
  • Xây dựng bài giảng dùng làm tài liệu học tập và giảng dạy.
  • Viết báo, luận văn, nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, NC tài liệu nghiên cứu phục vụ cho giảng dạy.
  • Kinh nghiệm thực tế về thiết kế thời trang và sản xuất ngành may mặc cho nhiều hãng thời trang.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang