Thạc sĩ

Bùi T. Thùy Linh

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Thời trang

Cô Linh là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế mỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến với ngành may để đưa kiến thức thực tế vào giảng dạy. Là người tâm huyết, ham học hỏi nâng cao bản thân và yêu nghề giảng dạy.

2014 – 2019: Cử nhân Công nghệ may – Đại học Bách Khoa Hà Nội
2019 – 2020: Thạc sĩ Khoa học ngành Công nghệ dệt may – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • Xây dựng bài giảng dùng làm tài liệu học tập và giảng dạy.
  • Viết bài báo, luận văn, nghiên cứu khoa học, tìm tài liệu nghiên cứu.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang