Thạc sĩ

Nguyễn Trí Dũng

Phó Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật
Trưởng bộ môn Thiết kế Thời trang

Giảng viên chính

Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thầy Nguyễn Trí Dzũng

Thầy Dũng giảng dạy và truyền cảm hứng sáng tạo, Nghiên cứu, thiết kế trong lĩnh vực thời trang. Cố vấn chuyên môn các Chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang. Đồng thời là chuyên gia tư vấn các dự án khởi nghiệp và phát triển thương hiệu thời trang.

  • 1997 – 2002: Cử nhân Thiết kế đồ họa – Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp
  • 2005 – 2009 Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử MTCN – Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • 2000 Triển lãm Mỹ thuật sinh viên ĐH MTCN
  • 2006 Triển lãm thiết kế đồ họa
  • 2016 – 2022 Triển lãm Mỹ thuật GV ĐH Kiến trúc HN
  • 2018 Triển lãm Thiết kế logo lần thứ 1
  • 2021 Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam
  • 2022, 2023 Triển lãm Gốm Dáng Xuân
  • 2022 Cuộc thi & Triển lãm MTUD Việt Nam lần thứ 5, Triển lãm Gốm “Sành” tại ĐHMTCN, Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng của GV ĐH Kiến trúc HN.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang