Thạc sĩ

Nguyễn T. Hồng Vân

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Thời trang

Cô Vân là giảng viên ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế mỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong ngành thiết kế thời trang yêu nghề, hòa nhã, tâm huyết, ham học hỏi, nghiên cứu và luôn nâng cao kiến thức phục vụ cho công việc.

2012: Cử nhân Thiết kế thời trang – Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
2017: Thạc sĩ Mỹ Thuật Ứng dụng – Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • Giảng dạy thiết kế cho nhiều trường đại học: Vitamin Art Studio, Học Viện thiết kế Hà Nội, Học viện Design Global, Trung tâm dạy cắt may thời trang Sophia, Xưởng thời trang Anvii.
  • Thiết kế thời trang tại thương hiệu thời trang Divas, Thời trang Phoebe Lam
  • Giảng dạy các môn về sáng tác mẫu trên Mannequin.
  • Xây dựng bài giảng dùng làm tài liệu học tập và giảng dạy; viết báo, luận văn, nghiên cứu khoa học, tìm tài liệu NC.
  • Kinh nghiệm thực tế về sản xuất ngành Dệt may.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang