Thạc sĩ

Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Thời trang

Cô Hồng giảng viên ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế mỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến với ngành may để đưa kiến thức thực tế vào giảng dạy. Là người tâm huyết, ham học hỏi nâng cao bản thân và yêu nghề giảng dạy.

2012 – 2016: Cử nhân Công nghệ may – Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp
2017 – 2019: Thạc sĩ Khoa học ngành Công nghệ Vật liệu Dệt may – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • Đạt giải Nhì hướng dẫn NCKH sinh viên
  • Giảng dạy các môn về Công nghệ may, thiết kế rập, vật liệu dệt may, xử lý bề mặt vải;
  • Xây dựng bài giảng dùng làm tài liệu học tập và giảng dạy;
  • Tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
  • Viết luận văn, nghiên cứu khoa học, tìm tài liệu nghiên cứu;
  • Kinh nghiệm thực tế về sản xuất ngành dệt may.
  • Thực hiện các công tác theo sự phân công của Khoa và Bộ môn

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang