Tiến sĩ

Nguyễn T. Kim Hương

Giảng viên cao cấp

Bộ môn Thiết kế Thời trang

Cô Hương giảng dạy Thiết kế Thời trang tại nhiều trường Đại học ở Việt Nam. Nghiên cứu chuyên sâu về Thiết kế thời trang. Nhà Thiết kế phụ trách Sáng tạo và Chuyên gia tư vấn xu hướng Thời trang cho nhiều công ty, tập đoàn trong nước.

1995: Cử nhân Thiết kế Thời trang – Đại học Mỹ thuật công nghiệp
2009: Thạc sĩ Mỹ thuật Ứng dụng – Đại học Mỹ thuật công nghiệp
2015: Tiến sĩ Văn hoá Dân gian – Học viện Khoa học xã hội

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • Chủ Nhiệm 02 Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ, 01 sách chuyên khảo, hơn 30 bài báo và Hội thảo trong nước và quốc tế;
  • Thành viên phản biện trong Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ ĐH – ngành “Thiết kế Thời trang” ĐH Nguyễn Tất Thành; ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội; ĐH Kiến Trúc; Viện ĐH Mở Hà Nội; ĐH DuyTân và Trường Cao đẳng Nghề Long Biên;
  • Thành viên Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng Thiết kế sáng tạo Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ IV (2014-2019); lần thứ V (2020-2022).

Giảng viên khác

Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Thời trang