Thạc sĩ

Nguyễn Quang Toàn

Giảng viên

Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

2003: Cử nhân Hội họa – Trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam
2016: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

  • Cộng tác viên (hoạ sĩ minh hoạ) báo Thiếu Niên Nhi Đồng năm 2006 đến nay.
  • Cộng tác viên (hoạ sĩ minh hoạ) nhà xuất bản Kim Đồng 2008 đến nay.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản