Thạc sĩ

Lê Minh Hải

Trưởng bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

Giảng viên

Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

Thầy Hải là một giảng viên mỹ thuật tài năng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng bộ môn Mỹ thuật cơ bản tại Khoa Thiết kế mỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thầy tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1993. Sau khi ra trường, thầy đã tham gia giảng dạy mỹ thuật tại nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Thầy cũng là người có nhiều thành tích trong các triển lãm mỹ thuật toàn quốc.

1993: Cử nhân Hội họa – Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2008: Thạc sỹ Nghệ thuật tạo hình – Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

  • Kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ” – TƯ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
  • Sáng tác Hội họa: Các chất liệu Sơn dầu, Lụa, giấy dó…
  • Mỹ thuật ứng dụng: Minh họa sách, báo, tạp chí.
  • Xuất bản sách: Bộ tranh truyện Lịch sử Việt nam ( NXB Kim Đồng). Bộ tranh truyện Dân gian Việt Nam ( NXB Kim Đồng). Bộ tranh truyện Gương thiếu nên anh hùng ( NXB Kim Đồng).
  • Các tác phẩm có trong nhiều sưu tập trong và ngoài nước.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản