Thạc sĩ

Nguyễn Đức Vinh

Giảng viên

Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

Tôi sử dụng sự đồng hiện các phương pháp tiếp cận nghệ thuật để thể hiện sự cô đơn và u sầu của thế giới nội tâm bằng cách đặt mình vào các tình huống khác nhau, nhằm tạo ra các tác phẩm mang tính kể chuyện và mở ra những câu chuyện. Trong các bức vẽ của mình , tôi nghiêng nhiều hơn về thảo luận về hình ảnh của chính mình với các mối quan hệ,  sự va chạm giữa bản thân  mình và những người khác, giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với xã hội thực tại bao gồm cả bản thân với thế giới xung quanh và nghiên cứu tìm hiểu những phản ứng hóa học có thể xảy ra giữa họ.

Cử nhân hội họa – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

  • Triển lãm toàn quốc 2010, 2015.
  • Triển lãm Hà nội 2015 (Sở văn hóa TP Hà nội – giải C; tác phẩm: Đường trên cao – sơn mài – 100 + 100cm).
  • Triển lãm thường niên của trường ĐH Kiến trúc Hà nội từ 2009 đến nay.
  • Triển lãm giao lưu thường niên Việt – Thái từ 2012 đến nay ( triển lãm tại Việt nam và tại Thái Lan).
  • Triển lãm thường niên Việt – Đài loan từ 2014 đến nay ( triển lãm nhóm MOUNTAIN STAR CHARITY’S tại Việt nam và trường Đại học Cao Hùng, Đài loan).
  • Triển lãm nhóm “Beep Shak” 2014 tại Chợ Hàng da, Hà nội.
  • Triển lãm nhóm “Nắng Đông” 2016 tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, Hà nội.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản