Thạc sĩ

Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật
Phó Trưởng bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

Giảng viên

Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

2006: Cử nhân Hội họa – Đại học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2010: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Đại học trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

2023

 • Triển lãm Thiết kế & Nghệ thuật Thị giác Quốc tế, Viện Nghệ thuật Phát triển Quốc gia, 2023 tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu Chanthaburi, Bunditpatanasilpa, Thái Lan

 2022

 • Triển lãm Thiết kế & Nghệ thuật Thị giác Quốc tế tại Đại học Nghệ thuật Sân khấu Angthong Học viện Bunditpatanasilpa, Thái Lan.
 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2022” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc tại Hà Nội, Việt Nam.

2021

 • Thành viên Ban giám khảo của ASEDAS 2021 “ Triển lãm nghệ thuật số ảo quốc tế lần thứ 2 ”, tại Malaysia
 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2022” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc tại Hà Nội, Việt Nam.

2020

 • Triển lãm quốc tế Nghệ thuật và Designtại Narai Palace, Lop Buri Province, Thailand
 • Triển lãm nghệ thuật quốc tế Sendi “ Giữa dòngtại Sendi Studio & Gallery, Bachok, Kelantan, Malaysia.
 • Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2020”, tại Hà Nội, Việt Nam.
 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2020” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc tại Hà Nội, Việt Nam.
 • Triển lãm “ Xuân ”  tại Hà Nội, Việt Nam.
 • Triển lãm “ Chào Xuân 2021 ”  tại Hà Nội, Việt Nam.

2019

 • Triển lãm Giao lưu Mỹ thuật Thái Lan – Indonesia – Việt Nam, tại Thái lan
 • Triển lãm “Giao lưu Mỹ thuật 2019” giữa 6 nước Hungary – Singapore – Indonesia – Nga -Thái Lan – Việt Nam
 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2019” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc

2018

 • Triển lãm “The red project”  – Tokyo, Nhật bản
 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2018” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc

2017

 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2017” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc

 2016

 • Triển lãm “ Hà Nội”, Hội Mỹ thuật Hà Nội
 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2016” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc

2015

 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2015” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc
 • Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
 • Triển lãm Mỹ thuật Toàn Quốc

2014

 • Triển lãm “ Mỹ thuật 2014” của các giảng viên  trường Đại học Kiến Trúc
 • Triển lãm “ Ký ức vùng cao”, Hội Mỹ thuật Hà Nội
 • Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, Hội Mỹ thuật Hà Nội

2013, 2012, 2011

 • Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô, Hội Mỹ thuật Hà Nội

2015, 2010, 2005

 • Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

* Có tranh trong các bộ sưu tập cá nhân trong nước và nước ngoài.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản