Tiến sĩ

Phạm Thái Bình

Trưởng khoa Thiết kế Mỹ thuật
Trưởng bộ môn Điêu khắc

Giảng viên

Bộ môn Điêu khắc

Thầy Bình là một nhà điêu khắc tài năng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng khoa Thiết kế mỹ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thầy tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2002. Sau khi ra trường, thầy đã tham gia sáng tác nhiều tác phẩm điêu khắc ứng dụng, thể hiện nhiều chủ đề về cuộc sống, con người và thiên nhiên. Thầy đã tham gia nhiều và dành giải thưởng tại nhiều triển lãm trong nước cũng như quốc tế.

 • 2002: Cử nhân ngành Điêu khắc – Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp
 • 2012: Thạc sĩ Điêu khắc – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • 2023: Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử mỹ thuật – Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

 • Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2020.
 • Giải nhất cuộc thi thiết kế công trình Cột mốc Km0 thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.
 • Huy Chương Bạc triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam 2015.
 • Giải khuyến khích Triển lãm 10 năm Điêu Khắc Toàn Quốc 2013.

2023

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại trường Đại học Nghệ thuật Chanthaburi, Thái Lan
 • Triển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Thiết kế Mỹ thuật trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

2022

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại Thái Lan
 • Triển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Thiết kế Mỹ thuật trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

2021

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại Thái Lan
 • Triển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Thiết kế Mỹ thuật trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 • Triển lãm nhóm tác giả “câu chuyện cuối năm”
 • Triển lãm nhóm tác giả  “chúng tôi kể chuyện gốm”

2020

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại Thái Lan
 • Triển lãm mỹ thuật của nhóm các giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 • Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020
 • Triển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Nội thất & Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2021, tại trung tâm triển lãm 29 Hàng Bài
 • Triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam 2020 tổ chức bởi Bộ văn hoá, cục Mỹ thuật Việt Nam, tại trung tâm triển lãm Vân Hồ.
 • Triển lãm Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn tại trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA)
 • Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 từ ngày 1 -10/12/2020 tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt nam

2019

 • Workshop và triển lãm Tranh khắc gỗ tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Triển lãm nghệ thuật đương đại Thái Lan, Việt Nam và Indonesia tại Thái Lan
 • Triển lãm Quốc tế “ 1st International Fine Art exchange workshop exhibition in Da Nang “ do Bộ Văn Hoá, cục Mỹ Thuật & Nhiếp ảnh Việt nam tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
 • Triển lãm Quốc tế “ Art Culture Exchange 2019 “ do trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội và trường Đại học Bundipatanasilpa Tháilan đồng tổ chức tại trung tâm triển lãm 29 Hàng Bài
 • Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn Quốc  lần thứ 4 do Bộ Văn Hoá, cục Mỹ Thuật & Nhiếp ảnh Việt nam tổ chức tại bảo tàng Hà Nội.
 • Triển lãm Điêu khắc The May 2 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
 • Triển lãm, giao lưu văn hoá và nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội
 • Workshop giao lưu văn hoá và nghệ thuật quốc tế tại Hà Giang

2018

 • Triển lãm Điêu khắc The May 2 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
 • Triển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Nội thất & Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2018, tại trung tâm triển lãm 29 Hàng Bài.

2017

 • Triển lãm Mỹ Thuật đương đại Việt Nam tại Bangkok Thái Lan
 • Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 1 (Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức,
 • 16 Ngô  Quyền, Hà Nội, Việt NamTriển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Nội thất & Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2016, tại trung tâm triển lãm 29 Hàng Bài.
 • Triển lãm The May 1 tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

2016

 • Triển lãm Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn lần 4, tại trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 • Triển lãm “ Tác Phẩm điêu khắc trong Kiến Trúc, khu đô thị “ tổ chức bởi Bộ văn hoá, cục Mỹ thuật Việt Nam, tại Bảo Tàng Hà Nội.
 • Triển lãm Khu Vực 1 Hội Mỹ Thuật Việt Nam 2016, tại Ngô Quyền, Hà Nội.
 • Triển lãm Tranh tượng chào mừng ngày 20/11 của khoa Nội thất & Mỹ Thuật Công Nghiệp trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 2016, tại trung tâm triển lãm  29 Hàng Bài

THAM GIA CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Phạm Thái Bình, (Dịch 2022), Điêu khắc công cộng đương đại- Truyền thống, biến đổi và bàn luận, Nxb Oxford University Press
 • Phạm Thái Bình (2018), Đề tài cấp Bộ: “Điêu khắc trong các công trình kiến trúc và thiết kế đô thị”, số 235/ QĐ-ĐHKT-KHCN

BÀI BÁO KHOA HỌC

 • Phạm Thái Bình (2023), “Những tác phẩm có yếu tố sắp đặt đạt giải trong triển lãm điêu khắc toàn quốc”, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 10, tr.58 – 59. Mã số ISSN: 0868 – 3093
 • Phạm Thái Bình (2022), “Những dự báo về sự chuyển mình của nghệ thuật điêu khắc – nhìn từ các tác phẩm đạt giải Triển lãm điêu khắc toàn quốc”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.
 • Phạm Thái Bình (2022), “Đặc điểm tạo hình của các tác phẩm điêu khắc đạt giải giai đoạn 1973-2013”, Tạp chí Văn hóa học.
 • Phạm Thái Bình (2022), “Một số đề tài sáng tác chủ yếu trong các triển lãm điêu khắc toàn quốc – nhìn từ các tác phẩm đạt giải”, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật.
 • Phạm Thái Bình (2019), “Xu hướng toàn cầu hóa qua các tác phẩm Triển lãm Điêu khắc toàn quốc lần thứ 5 (3003-2013)”, Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh năm 2019, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc