Thạc sĩ

Trần Quỳnh Khanh

Giảng viên

Bộ môn Điêu khắc

2022: Cử nhân Ngành Hội họa hoành tráng
Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp
2007: Thạc sĩ mỹ thuật tạo hình
Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

2023

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại trường Đại học Nghệ thuật Chanthaburi, Thái Lan
 • Triển lãm mỹ thuật của chi hội phụ nữ Hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Triển lãm mỹ thuật khu vực 1 của Hội Mỹ thuật Việt Nam

2022

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại Thái Lan
 • Triển lãm mỹ thuật của nhóm các giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

2021

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại Thái Lan
 • Triển lãm nghệ thuật thị giác quốc tế tại Học viện nghệ thuật Yogyakarta, Indonesia

2020

 • Triển lãm thiết kế và nghệ thuật thị giác quốc tế tại Thái Lan
 • Triển lãm mỹ thuật của nhóm các giảng viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 • Triển lãm mỹ thuật Việt Nam 2020

2019

 • Workshop và triển lãm Tranh khắc gỗ tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Triển lãm nghệ thuật đương đại Thái Lan, Việt Nam và Indonesia tại Thái Lan
 • Sáng tác và thực hiện tác phẩm tranh kính trang trí phòng Tiếp đón quốc tế trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 • Triển lãm giao lưu văn hoá và nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội
 • Workshop giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Hà Giang

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Ban điều hành
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc