Thạc sĩ

Phạm Bảo Sơn

Giảng viên

Bộ môn Điêu khắc

2007: Cử nhân khoa Điêu Khắc – Trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam
2022: Thạc Sĩ khoa Điêu Khắc – Trường ĐH Mỹ Thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

  • 2017 – 2022 tham gia Các triển lãm thường niên của Giảng Viên trường Đh Kiến Trúc Hà Nội
  • 2022 Triển lãm nhóm Điêu khắc Hà Nội – Sài Gòn tại Hà Nội
  • 2017-2018 tham gia the May workshop tại trường Đh Mỹ Thuật Việt Nam
  • 2016 Triển lãm nhóm Điêu khắc Hà Nội- Sài Gòn tại Hà Nội
  • 2015 tham gia trại sáng tác “Art in the forest” tại Flamingo Đại Lải
  • 2014 Triển lãm nhóm Điêu khắc Hà Nội- Sài Gòn tại Tp Hồ Chí Minh
  • 2013 Triển lãm nhóm Điêu khắc “7”, Gallery Nguyên Art, Hà Nội, Việt Nam.
  • 2012 – 2015 là thành viên nhóm New form và tham dự các triển lãm của nhóm
  • 2012 Triển lãm "New Form", Art Talk Café, Mai Gallery, 12 Quán Sứ, Hà Nội, Việt Nam.

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Ban điều hành
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc