Thạc sĩ

Nguyễn Hữu Tùng

Giảng viên

Bộ môn Điêu khắc

2010: Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
2019: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

2021

 • Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26 – Hội Mỹ thuật Việt Nam

2023

 • Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc / Hà Nội , Việt Nam

2022

 • Triển lãm Triển lãm TRUNG ĐIỂM / VinWonders Nam Hội An , Việt Nam
 • Triển lãm 20 – 11 của Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội / Hà Nội , Việt Nam
 • Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 27 – Hội Mỹ thuật Việt Nam / Hà Nội , Việt Nam

2021

 • Triển lãm Chúng ta đang NGHỊCH gì ? / Vincom Centre for Contemporary Art (VCCA) , Hà Nội , Việt Nam
 • Triển lãm Biennial Paper Libre Art – Nghệ thuật biến hình , Giấy sợi Quốc tế / Đài Loan
 • Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26 – Hội Mỹ thuật Việt Nam / Hà Nội , Việt Nam

2020

 • Triển lãm INTERNATIONAL ONLINE ART / Ấn Độ
 • Triển lãm 20 – 11 của Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội / Hà Nội , Việt Nam

2019

 • Triển lãm ART & CULTURE EXCHANGE 2019 / Hà Nội , Việt Nam
 • Triển lãm Biennial Mỹ thuật trẻ Sài Gòn 2019 / Thành phố Hồ Chí Minh , Việt Nam
 • Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô / Hà Nội , Việt Nam

2018

 • Triển lãm 20 – 11 của Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội / Hà Nội , Việt Nam

2012

 • Triển lãm Điêu khắc , Chi hội Hà Nội – Hội Mỹ thuật Việt Nam / Hà Nội , Việt Nam

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc
Ban điều hành
Tiến sĩ
Giảng viên
Bộ môn Điêu khắc