Bài tập sinh viên

Graduate Project 2018TT

“Forgive to be happy” by Ngthy
Mentor: Nguyen Tri Dzung
Model: Trần Nguyên Minh Hạnh, Lương Khánh
Makeup & hair: Huyền Thu
Photo: Le Pboi
Support: Hoàng Phương Thảo, Duy Lâm
Studio: THE ONE STUDIO

PERMANENCE by Bonheur
Professor: Nguyen Tri Dzung
Model: An LiiKì Hoàng
Support: Hương Mun
Makeup+ hair: Huyền Thu
Editorial + BTS: Trần Hoàng Sinh
Photographer: Nguyen Duc Thanh
Director/ Camera Operator/ Edit: Nhật Trường
Studio: All day studio HN

Bi ai by Cao Huyền
Foto Đào Thế Vũ
Model Hạnh Đào
MUA Huyền Thu
Hair Huyền Thu
Cameraman : Daisy
Support : Thanh LichLục Gia NhậtDuy Lâm
Retoucher : Thao Ly Ng
Lighting : Nguyễn Văn Hưng
Fashion Cao Huyền
GVHD: Kim Huong Nguyen
Location THE ONE STUDIO

FINAL – SECRET OF THE WINGS by Lã Nguyên Phương Thảo
Mentor: Nguyen Tri Dzung
Photos: Đào QuangTrần Hoàng Linh
Model: mẫu ruột Vũ Thị Huyền Chi, Tieu Phương
Makeup: Nguyễn Trang Nhung

Song Song by Vũ Thị Tú Oanh
Mentor: Phạm Hoa Linh
Photo: Nguyễn Cát Hải Hà
Stylist: Nguyễn Công Anh
Model: Hạnh ĐàoVi Bình
MUA: Đào Chi MaiCam Ly
Camop: Phan Hiển
Ast: Thuong Thuong NguyenThùy Dương
Location: Bloom studio

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Học phần Thực tập công nhân

Lớp: 20TT2

Đồ án thời trang ấn tượng

Lớp: TKTT

SAVE – Đồ án sáng tác trang phục dạo phố

Lớp: 2020TT