Bài tập sinh viên

Đồ án thời trang ấn tượng

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

SAVE – Đồ án sáng tác trang phục dạo phố

Lớp: 2020TT

Graduate Project 2018TT

Lớp: 2018TT

Học phần Thực tập công nhân

Lớp: 20TT2