Bài tập sinh viên

SAVE – Đồ án sáng tác trang phục dạo phố

BST lấy cảm hứng từ thảm hoạ cháy rừng, bọn mình đã cảm nhận nó qua từng giai đoạn của đám cháy:

  • Rừng nguyên sinh
  • Sự bắt đầu của ngọn lửa
  • Dữ dội
  • Tro tàn
  • Khởi đầu mới

Khoa TKMT
Bộ môn: Thiết kế thời trang
Mentor: Nguyen Tri Dũng
SV lớp: 2020TT
Model: Trần Lan Nhi, Mai Huyền, Đặng Thị Nguyệt Hà
Design: Thu Hằng, Tran Huong Giang, Trà My, Nguyệt Hà
M.U.A: Thu Hằng, Tran Huong Giang
Support: Hoàng Hồng Hạnh
Photo: Khoa Do

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Học phần Thực tập công nhân

Lớp: 20TT2

Graduate Project 2018TT

Lớp: 2018TT

Đồ án thời trang ấn tượng

Lớp: TKTT