Cô Nguyễn Cẩm Ly bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

🍀 Xin chúc mừng Tân tiến sĩ Nguyễn Cẩm Ly- GV Bộ môn Thiết kế Đồ hoạ – Khoa Thiết kế Mỹ thuật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ “Nghệ thuật thiết kế đồ hoạ bao bì gạo giai đoạn 2015-2022 ở Việt Nam” tại Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn
Bài viết: 135