Thạc sĩ

Nguyễn T. Minh Thúy

Giảng viên

Bộ môn Thiết kế Đồ họa

2005: Cử nhân chuyên ngành thiết kế đồ hoạ – Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp
2014: Thạc sỹ chuyên ngành thiết kế đồ hoạ – Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Liên hệ

Gallery

Hoạt động nghệ thuật

  • Tham gia triển lãm tranh GV trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội các năm 2019, 2020, 2021, 2022
  • Tham gia triển lãm đồ họa trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội năm 2023
  • Hoạ sỹ triển lãm “ Let EU Move you” của Phái đoàn EU tại Việt Nam trong chương trình EUROPE VILLAGE 2023

2021

  • Minh hoạ sách từ điển Việt Nhật

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Thiết kế Đồ họa