Bài tập sinh viên

Trang trí cơ bản 2

Một số bài tập học phần Trang trí Cơ bản 2 đầy màu sắc, sống động do sinh viên năm nhất ngành Thiết kế Đồ hoạ thể hiện.

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Học phần Hình hoạ 1

Lớp: K22

Học phần hình họa 3

Lớp: 21DH

Trang trí cơ bản 1

Lớp: 22DH1, 22DH2, 22DH3, 22DK