Bài tập sinh viên

Trang trí cơ bản 1

Chỉ bằng cách sử dụng nét, chấm, mảng và tổ hợp cả ba yếu tố đó trong một bài, từ các đối tượng được ghi chép tả thực, cách điệu rồi đưa chúng vào bố cục sắp xếp theo các nguyên tắc trang trí hoặc bố cục tự do chúng trong các hình cơ bản, các sinh viên năm nhất k22 ngành Đồ hoạ, Điêu khắc, Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội đã tạo nên những bài trang trí cơ bản đầy sinh động và sáng tạo.

Đây là nền tảng để các bạn có những kiến thức căn bản ứng dụng vào những học phần tiếp theo cũng như thể hiện trong các đồ án chuyên ngành các năm tới.

Ngoài việc phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, học phần TTCB1 còn giúp các sinh viên rèn luyện, hoàn thiện các kĩ năng thể hiện, rèn luyện đức tính kiên trì, sự tập trung trong quá trình làm bài. Đây là những điều quan trọng với một sinh viên theo học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, điêu khắc cần có.

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Học phần hình họa 3

Lớp: 21DH

Hình họa 2

Lớp: 22DH

Học phần Hình hoạ 1

Lớp: K22