Triển lãm nghệ thuật biến hình – Giấy sợi Quốc tế Đài Loan

Giới thiệu tác phẩm của Giảng viên & Sinh viên chuyên ngành Điêu khắc – Khoa Thiết kế Mỹ thuật – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội trưng bày tại “Triển lãm nghệ thuật biến hình – Giấy sợi Quốc tế Đài Loan”

Khai mạc: 12/11/2021 – 10/4/2022

– Giấy bồi / Sơn mài – Nguyễn Hữu Tùng

Nghiêng – Giấy bồi / Màu tự nhiên – Hoàng Thị Duyên

Mầm tháng 4 – Giấy bồi / dát vàng – Nguyễn Thuỳ Dương

Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn
Bài viết: 132