Những điều thí sinh 2k5 cần nắm rõ cho kì thi năng khiếu tại HAU

Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi năng khiếu

1. ĐKDT, ĐKXT theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định theo thông tin ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi:

 1. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và nhận Thẻ dự thi;
 2. Nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, môn thi… phải báo cáo ngay cho cán bộ của HĐTS để xử lý kịp thời;
 3. c) Trường hợp bị mất Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

3. Có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

4. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

 1. Trình Thẻ dự thi cho CBCT;
 2. Trình Giấy chứng minh nhân dân (nếu CBCT yêu cầu);
 3. Thí sinh tự chuẩn bị trước và được mang vào phòng thi các dụng cụ, vật dụng cần thiết, không thuộc danh mục cấm của Bộ GDĐT, để thực hiện bài thi;
 4. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

5. Trong phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây:

 1. Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình hoặc theo chỉ dẫn sắp xếp của CBCT;
 2. Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào đề thi, giấy thi, giấy nháp;
 3. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ đề thi. Nếu phát hiện thấy đề thi có dấu hiệu bất thường, phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, hậm nhất 15 phút sau khi phát đề;
 4. Không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình;
 5. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng;
 6. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;
 7. Khi nộp bài thi, phải ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi. Không nộp giấy nháp;
 8. Thí sinh chỉ có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;
 9. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; trường hợp cần cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng điểm thi quyết định.

6. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT.

Hẹn các bạn V00, V01, V02, H00, H02 tháng 7 này tại HAU nhé.

Ảnh: Hội Sinh viên HAU, HAU Media.

Phong Vân
Phong Vân
Bài viết: 12