Hợp tác Kết nối

Khoa Thiết kế Mỹ thuật luôn đặt mục tiêu trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác và liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp trong ngành để mang lại lợi ích tối đa cho sinh viên.
Từ việc hợp tác kết nối với các doanh nghiệp đến việc tài trợ học bổng và tuyển dụng, chúng tôi không chỉ mang lại lợi ích cho sinh viên mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thiết kế. Khoa Thiết kế Mỹ thuật cam kết tiếp tục mở rộng và củng cố các mối quan hệ này để mang lại lợi ích tối đa cho tất cả các bên liên quan.

Top Resources

Đối tác • Liên kết

VCCA
HMHVN