Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học quốc tế

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức và các doanh nghiệp tham dự Hội thảo.

Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn
Bài viết: 135