Khai mạc Khảo sát Đánh giá ngoài 6 Chương trình đào tạo

Khai mạc Khảo sát Đánh giá ngoài 6 Chương trình đào tạo, trong đó Khoa Thiết kế mỹ thuật có 3 ngành là:
– Thiết kế Đồ hoạ
– Điệu khắc
– Thiết kế Thời trang

Đợt đánh giá sẽ diễn ra từ ngày 1/11/2023 tới 5/11/2023 do Trung tâm Kiểm định Đánh giá Chất lượng Giáo dục Thăng Long

Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn
Bài viết: 132