Hội thảo khoa học quốc tế

Nằm trong chương trình Workshop & Triển lãm nghệ thuật quốc tế Hanoi Art Connecting lần thứ 6. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát huy sáng tạo nghệ thuật và đào tạo mỹ thuật ứng dụng thúc đẩy hội nhập quốc tế”. Với mong muốn tạo diễn đàn khoa học trao đổi, nhận định, đánh giá, định hướng về việc sáng tác nghệ thuật và đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thời gian: 13 giờ 30, ngày 21  tháng 10 năm 2023
Địa điểm: Hội trường U306, Nhà U, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km.10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Với các chủ đề:

– Thực trạng đào tạo mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
– Giải pháp nâng cao chất lượng trong sáng tác nghệ thuật và đào tạo mỹ thuật ứng dụng thích ứng với thực tiễn xã hội;
– Đào tạo các ngành thiết kế trong thời kỳ công nghệ số;
– Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế;
– Ứng dụng công nghệ và kỹ thuật, chất liệu trong thực hành sáng tác nghệ thuật và đào tạo mỹ thuật công nghiệp;
– Những cơ hội và thách thức phát triển nguồn nhân lực là đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên mỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay;
– Những kinh nghiệm quốc tế trong sáng tác Workshop & Triển lãm nghệ thuật quốc tế Hanoi Art Connecting;
– Đề xuất giải pháp phát triển sáng tác và đào tạo các khối ngành nghệ thuật từ Việt Nam với các nước trong khu vực qua Workshop & Triển lãm nghệ thuật quốc tế Hanoi Art Connecting;
– Những dự báo về sự kết nối và xu hướng sáng tác của các nghệ sỹ tham gia Workshop & Triển lãm nghệ thuật quốc tế Hanoi Art Connecting;

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, sinh viên, cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức và các doanh nghiệp tham dự Hội thảo.

Rất hân hạnh được đón tiếp Qúy đại biểu tại Hội thảo.

Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn
Bài viết: 129